Κατανοήστε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διασπορά ψεκαστικού νέφους κατά τη χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και πώς τα μέτρα άμβλυνσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της διασποράς

ΑΓΡΟΣ

κάντε κλικ για να ξεκινήσετε

ΟΠΩΡΩΝΑΣ

κάντε κλικ για να ξεκινήσετε

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

κάντε κλικ για να ξεκινήσετε

Αυτά τα εργαλεία αξιολόγησης αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Topps-prowadis σε συνεργασία με εταίρους και εμπειρογνώμονες από 7 χώρες της ΕΕ (BE, DE, DK, ES, FR, IT, PL)

Το έργο υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ECPA)