Forstå de faktorer, som påvirker afdrift af plantebeskyttelsesmidler, og hvilke tiltag, der gør det muligt at minimere afdriften

Markafgrøder

Klik her

Plantager

Klik her

Vin

Klik her

Disse web-programmer er udviklet i det europæiske TOPPS- prowadis projekt i samarbejde med partnere og eksperter fra 7 EU-lande (BE, DE, DK, ES, FR, IT, PL)

Projektet er støttet af European Crop Protection Association (ECPA).